Podmínky používání

Vítám Vás na internetových stránkách www.mymoto.wz.cz (dále jen "stránky"), které provozuje Motoservis MyMoto, Jaroslav Laštovička, Radešínská Svratka 160, 59233 Radešínská Svratka. Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka a návštěvníků. Služby poskytované těmito stránkami jsou veřejně přístupné. Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu vlastníka není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany vlastníka. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.
Vyhledávání