Zásady ochrany osobních údajů

Definice

Provozovatelem MYMOTO.WZ.CZ je společnost Motoservis MyMoto, Radešínská Svratka, Česká republika. (dále jen „já“, „já“, „náš“, „my“ nebo „my“). Podle této smlouvy jste jako zákazník této služby „Uživatel“, „Návštěvník“ nebo „Vy“. Webové stránky nebo jakékoli námi nabízené služby budou označovány jako „Webové stránky“ nebo „Služba“. Externí služby nebo jejich integrace budou označovány jako Aplikace „Externí poskytovatel“ nebo „Externí služba“.

Údaje, které shromažďujeme

Podle standardních postupů používání souborů protokolu tyto soubory automaticky zaznamenávají návštěvy při návštěvě webových stránek, mohou obsahovat informace o vašem webovém prohlížeči, mohou zaznamenávat některé soubory cookie nainstalované ve vašem zařízení, IP adresu, ISP, časové pásmo a časové razítko, doporučující/výstupní stránky, počet kliknutí. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa této webové stránky, sledování pohybu uživatelů na této webové stránce a shromažďování demografických informací. Kromě toho při procházení webových stránek můžeme shromažďovat informace o podstránkách, které si prohlížíte. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o vás, jako je vaše jméno, název organizace/společnosti, adresa, e -mailová adresa nebo jiné osobní údaje, pokud nám je poskytnete během registrace, nákupu, kontaktování nás nebo jinými způsoby. O osobní údaje žádáme pouze tehdy, když je skutečně potřebujeme k poskytnutí požadované služby (například pokud provedete objednávku prostřednictvím Webové stránky). Shromažďujeme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vaším vědomím a souhlasem. Také vám dáme vědět, proč je shromažďujeme a jak budou použity.

Sdílení vašich osobních údajů

Veřejně ani s třetími stranami nesdílíme, neprodáváme, neprodáváme ani nepronajímáme žádné osobní identifikační údaje, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, pokud porušíte naše Podmínky použití nebo nám to pomůže usnadnit naši Službu. Například modul internetového obchodu může vyžadovat služby třetích stran, jako je PayPal nebo jiné platební procesory, můžeme také použít služby statistik, jako je Google Analytics, Facebook Pixel a další. Každá z těchto služeb má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, například: PayPal Google Analytics Abychom mohli poskytovat určité funkce, můžeme se spoléhat na další služby třetích stran, jako jsou poskytovatelé platebních a účetních služeb nebo služby, poskytovatelé podpory nebo komunikace a další služby, vyhrazujeme si právo nesledovat, jak interagujete s jakoukoli z poskytovaných služeb. Můžeme shromažďovat a používat neosobní informace, které nám pomáhají zlepšovat službu, přizpůsobovat vaše zkušenosti a analyzovat používání služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů neomezují naše používání ani zveřejňování shromážděných neosobních údajů. Vyhrazujeme si právo shromažďovat, používat a zveřejňovat takové neosobní údaje našim partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám podle našeho výhradního uvážení.

Soubory cookies

MYMOTO.WZ.CZ používá „Cookies“, což jsou malé datové soubory umístěné ve vašem zařízení, pouze pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče a mohou obsahovat informace, jako je jedinečné ID, dříve navštívené podstránky na této webové stránce a/nebo další informace. Typy souborů cookie, které můžeme použít: relační cookies, bezpečnostní cookies nebo preferenční cookies. Soubory cookie můžete zakázat nebo vymazat v nastavení prohlížeče.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) je nařízení v právu EU o ochraně údajů a soukromí pro všechny jednotlivce v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pokud jste evropským rezidentem, jsme správcem vašich údajů a máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, co jsme o vás shromáždili, a požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání těchto údajů. Kromě toho mějte na paměti, že vaše informace mohou být přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států. V případě jakýchkoli dotazů k vašim právům na GDPR nás prosím kontaktujte. Další informace nebo stížnosti vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů.

Uchování dat

Shromážděné informace uchováváme tak dlouho, jak je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadovanou službu, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění těchto informací. Data, která ukládáme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravám. Hesla zákazníků, která můžeme ukládat, jsou uložena jako hash a původní heslo nelze obnovit.

E-mailová komunikace

Můžeme s vámi komunikovat e-mailem nebo telefonicky v reakci na vaše dotazy nebo vám zasílat oznámení související se službami na základě osobních údajů, které nám poskytnete. Pokud jsme obdrželi váš souhlas, můžeme také použít vaše osobní údaje k zasílání aktualizací a dalších propagačních sdělení. Pokud si již nepřejete dostávat tyto e-mailové aktualizace, můžete se kdykoli odhlásit od jejich zasílání podle pokynů uvedených v každé komunikaci. Obvykle je to odkaz „odhlásit se z odběru“.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran a ze služeb, které nejsou námi provozovány. Pokud budete následovat odkaz na některý z těchto webů a budete přesměrováni na webové stránky třetí části, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za tyto zásady nebo postupy. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na některou z těchto webových stránek si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů.

Reklamy

Náš web může zobrazovat reklamy, které vám dodali naši reklamní partneři, kteří mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou nastavit soubory cookie a webové signály. Tyto soubory cookie pomáhají reklamnímu serveru rozpoznat vaše zařízení pokaždé, když je reklama doručena vám nebo jiným uživatelům vašeho zařízení. Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají pouze používání MYMOTO.WZ.CZ a nevztahují se na žádné inzerenty ani partnery třetích stran.

Děti

Tato Webová stránka neřeší žádné osoby mladší 18 let. Používáním Webové stránky prohlašujete, že je vám alespoň 18 let.

Nesledovat

Když váš prohlížeč odešle signál Nesledovat, tento web nemění způsoby shromažďování a používání dat.

Obchodní převody

V případě, že dojde k nabytí společnosti MYMOTO.WZ.CZ nebo v podstatě veškerého našeho majetku, nebo v nepravděpodobném případě, že Motoservis MyMoto skončí svoji činnost nebo vstoupí do úpadku, budou vaše osobní údaje jedním z aktiv, která jsou převáděna nebo získávána společností třetí strana, která může pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k takovým převodům může dojít a jsou povoleny těmito zásadami ochrany osobních údajů a že jakýkoli nabyvatel našeho majetku může nadále používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo upravovat bez předchozího upozornění. Tyto změny zveřejníme na této stránce, proto si prosím tento dokument přečtěte pokaždé, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto zásady jsou účinné od 2021/09/05. Vaše další používání webových stránek po sedmi (7) dnech jakýchkoli změn nebo revizí těchto zásad ochrany osobních údajů bude znamenat váš souhlas s podmínkami těchto revidovaných zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte obavy z toho, jak jsou vaše údaje používány, doporučujeme vám tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.
Vyhledávání